تا کلاس ششم

باید که نوشت، اما در دلها!

اشکالات چاپی فارسی سوم ابتدایی 93-92

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آبان 1392ساعت 11 بعد از ظهر  توسط افشین پاآهو  | 

دانلود فارسی خوانداری جدیدالتالیف سوم ابتدایی

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آبان 1392ساعت 11 بعد از ظهر  توسط افشین پاآهو  | 

راهنمای تدریس فارسی جدید سوم ابتدایی

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آبان 1392ساعت 11 بعد از ظهر  توسط افشین پاآهو  | 

دانلود فارسی نوشتاری جدیدالتالیف سوم ابتدایی

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور 1392ساعت 5 بعد از ظهر  توسط افشین پاآهو  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور 1392ساعت 5 بعد از ظهر  توسط افشین پاآهو  | 

زمان بندی تدریس یک درس فارسی سوم

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم شهریور 1392ساعت 5 بعد از ظهر  توسط افشین پاآهو  | 

مطالب قدیمی‌تر